cd
KNIGHTS OF THE ROUND TABLE

Knights of the Round Table is een leuke lichte suite voor jeugdorkest bestaande uit 3 delen:

King Arthur:
Dit deel beschrijft de nobele en wijze Koning Arthur en heeft dan ook een "Maestoso" karakter.

Camelot:
het kasteel waar de ridders van de Ronde Tafel bij elkaar kwamen om verslag te doen van hun belevenissen. Natuurlijk werd er ook wel eens feest gevierd……

Excalibur:
Het onoverwinnelijke zwaard wat ergens in Engeland onwrikbaar in een rots gestoken was. De enige die het zwaard uit de rots kon trekken was natuurlijk Koning Arthur.

Terug